Werknemer - Ziekteverzuim - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
ZIEKTEVERZUIM
Kan uw werknemer door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70 procent van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel voorkomend is 100 procent van het loon in het eerste ziektejaar en 70 procent in het tweede ziektejaar. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten.

Welke risico’s dekt een ziekteverzuimverzekering?
De Ziekteverzuimverzekering Conventioneel dekt de kosten van loondoorbetaling bij ziekte van de werknemers voor zover de ziekte langer duurt dan de eigen risicoperiode. Ook kan er financieel worden bijgedragen aan de kosten van re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt de ziekteverzuimverzekering eventueel aanvullen met arbodienstverlening.

U kunt kiezen om een bepaald percentage (minimaal 70%) van het loon te verzekeren. Hierbij geldt dat het percentage voor het eerste niet hetzelfde hoeft te zijn als voor het tweede jaar. Het totaal over het eerste en tweede jaar samen is maximaal 170% en het percentage over het eerste jaar is minstens zo hoog als over het tweede jaar.

Daarnaast maakt u een keuze in eigenrisicoperiode, vaak is dit 10, 20, 30, 65, 135 of 260 werkdagen. Hoe langer de periode, hoe lager de premie.
Het is mogelijk werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit kan tot 20% van de loonsom.

WIA basisdekking
U kunt de dekking uitbreiden met de WIA basisdekking. Is een werknemer in het derde jaar minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Dan biedt de WIA basisdekking voor werkgevers een uitkering van 25 procent van het verzekerde loon van de betrokken werknemer.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijk onder andere naar:
  • De hoedanigheid van het bedrijf;
  • De samenstelling van het personeelsbestand;
  • De loonsom;
  • Het ziekteverzuim in de laatste drie jaar.
Het percentage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld per 1 januari.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud