Werknemer - WGA - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
W.G.A. EIGEN BEHEER
De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is op 1 januari 2006 ingegaan. Belangrijk uitgangspunt is  dat werkgevers en werknemers zich samen inspannen voor een gezond werkklimaat en bij ziekte van werknemers samenwerken aan re-integratie en het vinden van werk dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers nog aankunnen.

Onderdeel van de wet WIA is de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Er zijn drie verschillende WGA-uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Dit is van toepassing op  werknemers die langer ziek zijn dan 24 maanden en waarbij het arbeidsongeschiktheidspercentage hoger is dan 35%.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud