Het bedrijf - Rechtsbijstand - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
RECHTSBIJSTAND
Bij de uitoefening van uw beroep of bedrijf loopt u altijd het risico schade te lijden door fouten of 'wandaden' van anderen. Zo kan het zijn dat de leverancier van uw productiemachine zijn garantieverplichting niet nakomt. Misschien verwaarloost uw verhuurder het onderhoud aan uw bedrijfsgebouw, waardoor u uw werkzaamheden niet goed kunt verrichten. In al dit soort gevallen wilt u de schade op de veroorzaker verhalen.

Welke risico’s zijn gedekt onder de rechtsbijstandverzekering?
De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt u het recht op juridische adviezen op een aantal van tevoren overeengekomen rechtsgebieden. In principe wordt die bijstand verstrekt door de verzekeraar, maar in bepaalde situaties kunt u tevens een beroep doen op een advocaat naar uw eigen keuze.

Met deze verzekering krijgt u vaak deskundige rechtshulp bij:
  • conflicten met klanten/afnemers over geleverde producten en diensten;
  • conflicten met leveranciers over de inkoop van goederen en diensten;
  • juridische vragen over personeel en sociale wetgeving;
  • verhalen van letsel- en materiële schade;
  • koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte;
  • geschillen met de overheid (zoals over bestemmingsplan of vergunningen).

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
  • Gekozen dekking;
  • Bedrijfsgrootte.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud