Werknemer - Pensioen - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
PENSIOEN
Binnen een bedrijf is er vaak sprake van een collectieve pensioenregeling voor het personeel. Al vanaf één werknemer kan bij veel verzekeraars waar wij mee samenwerken een collectieve pensioenregeling worden afgesloten. Mogelijk heeft u al een pensioenregeling of wilt deze voor het eerst gaan aanbieden. Uw bedrijfssituatie bepaalt welke wensen en mogelijkheden u hebt bij het kiezen van een pensioenregeling voor uw werknemers.

A.N.W.-hiaat
Veel pensioenregelingen kennen het nabestaandenpensioen, ook wel weduwen- en wezenpensioen. Een financiële voorziening voor de nabestaanden wanneer de werknemer overlijdt. Wij noemen dit het nabestaanden- of weduwen- en wezenpensioen

Voor veel ondernemingen is pensioen een zware kostenpost en tegelijkertijd ook een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Als werkgever wilt u goed doen voor uw medewerkers en als ondernemer wilt u kritisch kijken naar uw (pensioen)kosten.

Hoe werkt pensioen in Nederland?
Het Nederlandse pensioensysteem heeft drie pijlers:

 1. de AOW, het overheidspensioen (zie ook www.svb.nl). Er zijn ook overheidsregelingen voor nabestaanden (ANW) en arbeidsongeschiktheid (WIA);
 2. het bedrijfspensioen dat de werknemer opbouwt bij zijn werkgever, het collectieve pensioen. Hierover gaat het op deze pagina;
 3. het aanvullende pensioen dat iedereen individueel kan opbouwen.

Fiscale regels voor bedrijfspensioen
Voor het opbouwen van pensioen gelden fiscale regels. U kunt als werkgever de pensioenpremie aftrekken van de bedrijfswinst. Per jaar mag u een bepaald percentage pensioen opbouwen. De pensioenpremie die uw werknemers betalen, gaat van hun brutoloon af. Daardoor betalen ze minder belasting. Na pensionering is de pensioenuitkering wel belast. Wat voor pensioenvormen zijn er?

Wilt u een pensioenregeling kiezen, bepaal dan welke pensioenvorm het best bij u past. Grofweg zijn er twee pensioenvormen:
 1. pensioen op basis van beschikbare premie (defined contribution, DC);
 2. pensioen op basis van opgebouwde dienstjaren en salaris (defined benefit, DB).

Pensioen op basis van beschikbare premie
Werkgever en werknemer maken in deze oplossing afspraken over de te betalen premie. Op basis van de beschikbare premie bouwen uw werknemers pensioen op. U hebt daardoor controle over de kosten. Voor uw werknemers is het vooraf niet zeker hoe hoog het pensioen is.

Pensioen op basis van opgebouwde dienstjaren en salaris
De werkgever zegt een pensioen toe op basis van salaris, het aantal dienstjaren en het afgesproken opbouwpercentage. Daarom heten deze oplossingen ook wel salarisdiensttijdregelingen. Ze bieden de hoogste garantie voor uw werknemers.

Op het gebied van de uitkeringsovereenkomst (gegarandeerd pensioen, defined benefit/DB) zijn er twee pensioenvormen:
 1. de eindloonregeling;
 2. de middelloonregeling.

Eindloonregeling
In het verleden hadden veel bedrijven een eindloonregeling. Bij deze pensioenvorm is de hoogte van het pensioen gekoppeld aan het laatstverdiende salaris, dus vlak voor de pensioendatum. Een DB-regeling is voor de werkgever dus meestal erg kostbaar. Bovendien zijn de kosten onvoorspelbaar. Bij elke salarisverhoging wordt het daaraan gekoppelde extra pensioen ook over de voorgaande jaren toegekend. Maar toen is er een lagere premie betaald. Het bijbetalen van de ontbrekende premie heet backservice. Een kleine salarisverhoging op latere leeftijd kan bij een lang dienstverband flink in de papieren lopen.

De onvoorspelbaarheid van deze pensioenvorm kan voor problemen zorgen door de internationale boekhoudregels (IFRS). De werkgever moet onvoorspelbare kosten op zijn balans reserveren. Dat tast zijn liquiditeitspositie aan. Een eindloonregeling komt tegenwoordig niet vaak meer voor.

Middelloonregeling
Bij een middelloonregeling is het pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris in de jaren dat de medewerker in dienst was. De werknemer bouwt elk jaar een percentage op, dat bij de start moet voldoen aan het fiscaal maximum. De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van het aantal dienstjaren en de ontwikkeling van het salaris.

De middelloonregeling is tegenwoordig de meest gebruikte vorm van een gegarandeerd pensioen.

Premiepensioeninstelling
Er is sinds enkele jaren een nieuw soort aanbieder, de premiepensioeninstelling (PPI). Een PPI is een soort pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen. Een PPI voert beschikbare premieregelingen (DC) uit en bouwt pensioenvermogen op. De pensioenuitkering hangt mede af van het resultaat van de gekozen beleggingen.

De PPI is ontstaan uit de Europese richtlijn voor pensioenfondsen. Deze pensioenvorm is speciaal ontworpen om ook actief te zijn in andere Europese landen. Een PPI kan dus ook pensioenregelingen uit het buitenland uitvoeren vanuit Nederland.

PPI’s mogen, anders dan pensioenfondsen en verzekeraars, zelf geen risico’s dragen. De PPI brengt die onder bij een verzekeraar. PPI’s mogen zelf geen pensioenen uitkeren en geen rendementsgaranties geven. Opgebouwd kapitaal blijft eigendom van de deelnemer (anders dan bij een verzekeraar). Door deze kenmerken kunnen PPI’s hun kosten beperken.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijk onder andere naar:
 • uw werknemersbestand. Zo hangen de kosten af van het aantal werknemers, de leeftijd en het salaris dat uw werknemers verdienen;
 • opbouwpremie op basis van netto staffel (bij beschikbare premie);
 • uw keuze voor wel of geen eigen bijdrage van uw werknemers;
 • uw keuze voor meer zekerheid voor uw werknemers (gegarandeerd pensioen);
 • ​de (extra) dekkingen. Dit bepaalt de hoogte van de risicopremies.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud