Het bedrijf - Brand - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
Uw bedrijf > Het bedrijf
GEBOUWEN
Brand, inbraak of storm kan voor flinke schade zorgen aan gebouwen. Met de gebouwenverzekering kunt u uw bedrijfspand onder andere hier tegen verzekeren. De verzekering is geschikt voor alle zakelijke gebouwen, zowel kleine ondernemers
als voor grote bedrijven.

Welke risico’s dekt een gebouwenverzekering?
Met deze verzekering verzekert u uw bedrijfspand en bijgebouwen. Ook zonwering, antennes, lichtreclames, uithangborden en andere onderdelen aan het gebouw zijn gedekt.

De verzekering vergoedt onder meer schade door:
 • Brand en ontploffing, inclusief schade die is veroorzaakt door het bestrijden van de brand;
 • Blikseminslag en overspanning- of inductieschade door onweer;
 • Inbraak en poging tot inbraak;
 • Regenwater dat via het dak en afvoerpijpen het gebouw in stroomt;
 • Leidingwater;
 • Storm, hagel en sneeuw.
Naast de directe schade, vergoedt de gebouwenverzekering ook:
 • opruimingskosten en extra kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw;
 • misgelopen inkomsten uit verhuur;
 • herstel van tuin en bestrating;
 • kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’).
Schade die een verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt of schade door slecht onderhoud van het gebouw vergoedt de verzekeraar niet. Ook schade door een aardbeving en milieuschade is niet verzekerd.

Herbouwwaarde
Bij gedeeltelijke of volledige herbouw is de herbouwwaarde het uitgangspunt voor het verzekerde bedrag. Het accuraat vaststellen van de herbouwwaarde door een taxatierapport is noodzakelijk. Verder kan het verzekerde bedrag jaarlijks worden aangepast met het indexcijfer. Ook bij uitbreiding of verbouwing moet de polis worden aangepast, vóórdat de werkzaamheden starten.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Gekozen dekking;
 • Herbouwwaarde;
 • Wat voor soort gebruik maakt van het pand;
 • De hoedanigheid van de bedrijven in de omliggende panden.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud