Het bedrijf - Brand - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
GEBOUWEN
Brand, inbraak of storm kan voor flinke schade zorgen aan gebouwen. Met de gebouwenverzekering kunt u uw bedrijfspand onder andere hier tegen verzekeren. De verzekering is geschikt voor alle zakelijke gebouwen, zowel kleine ondernemers
als voor grote bedrijven.

Welke risico’s dekt een gebouwenverzekering?
Met deze verzekering verzekert u uw bedrijfspand en bijgebouwen. Ook zonwering, antennes, lichtreclames, uithangborden en andere onderdelen aan het gebouw zijn gedekt.

De verzekering vergoedt onder meer schade door:
 • Brand en ontploffing, inclusief schade die is veroorzaakt door het bestrijden van de brand;
 • Blikseminslag en overspanning- of inductieschade door onweer;
 • Inbraak en poging tot inbraak;
 • Regenwater dat via het dak en afvoerpijpen het gebouw in stroomt;
 • Leidingwater;
 • Storm, hagel en sneeuw.
Naast de directe schade, vergoedt de gebouwenverzekering ook:
 • opruimingskosten en extra kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw;
 • misgelopen inkomsten uit verhuur;
 • herstel van tuin en bestrating;
 • kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’).
Schade die een verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt of schade door slecht onderhoud van het gebouw vergoedt de verzekeraar niet. Ook schade door een aardbeving en milieuschade is niet verzekerd.

Herbouwwaarde
Bij gedeeltelijke of volledige herbouw is de herbouwwaarde het uitgangspunt voor het verzekerde bedrag. Het accuraat vaststellen van de herbouwwaarde door een taxatierapport is noodzakelijk. Verder kan het verzekerde bedrag jaarlijks worden aangepast met het indexcijfer. Ook bij uitbreiding of verbouwing moet de polis worden aangepast, vóórdat de werkzaamheden starten.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Gekozen dekking;
 • Herbouwwaarde;
 • Wat voor soort gebruik maakt van het pand;
 • De hoedanigheid van de bedrijven in de omliggende panden.
GLAS
Is een ruit van uw  bedrijfsgebouw kapot? Of een vitrine of een toonbank? De Glasverzekering dekt ruitbreuk door onverwachte gebeurtenissen. Het is niet altijd mogelijk het glas mee te verzekeren onder een gebouwenverzekering. Een aparte glasverzekering is dan nuttig. Het maakt daarbij niet uit of u eigenaar of huurder bent.

Welke risico’s dekt een glasverzekering?
Met een glasverzekering kunt u glas in uw bedrijf verzekeren tegen onverwachte breuk:
 • Lichtdoorlatend normaal enkel glas of (thermopane) dubbelglas in ramen en deuren;
 • bijzonder glas zoals glas met belettering, glas in lood, veiligheidsglas en gebogen ruiten;
 • glas in vitrines en toonbanken.
De vergoeding geschiedt vaak in natura. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij uw gebroken ruit vervangt door een ruit van dezelfde soort. Zowel de kosten van het glas als het arbeidsloon zijn in dat geval gedekt.

Alleen ruitbreuk is verzekerd, krassen vallen niet onder de dekking. Sommige ruitbreuk is niet gedekt. Dit geldt bijvoorbeeld bij ruitschade door brand, aardbevingen of overstromingen. Ook is schade door verplaatsing of verbouwingswerkzaamheden vaak niet verzekerd, net als ruitbreuk bij gebouwen die meer dan twee weken leegstaan.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Het aantal ruiten;
 • Het soort ruiten.
GOEDEREN/INVENTARIS
In geval van beschadiging of verlies van bedrijfsuitrusting, voorraden en huurderbelang dient het één en ander opnieuw aangeschaft te worden. Uw bedrijfsactiviteiten mogen immers niet stil komen te liggen. Ook schade aan inventaris is al gauw een grote kostenpost. De Inventaris & Goederenverzekering verzekert uw inventaris, machines en goederenvoorraad in uw bedrijfsgebouw tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

Welke risico dekt een goederen/inventarisverzekering?
De verzekering heeft een uitgebreide dekking voor schade aan inventaris, machines (ook geleased) en goederenvoorraad. Ook aanpassingen die u als huurder aan het bedrijfspand hebt gedaan, kunt u meeverzekeren (het ‘huurdersbelang’).

De verzekering vergoedt schade door:
 • brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
 • blikseminslag en inductieschade door onweer;
 • diefstal na inbraak, en vandalisme;
 • wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.
Naast de directe schade, vergoedt de Inventaris- & Goederenverzekering onder meer ook:
 • opruimingskosten
 • herstel van uw tuin en bestrating;
 • gemaakte kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’);
 • schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers door een defect daaraan.
 • aannemen van vals geld
Behalve de gangbare dekking, dekt deze inventarisverzekering schade door inductie (door onweer) en door regenwater dat via de openbare weg het gebouw binnenstroomt. Stort uw gebouw in door druk van sneeuw of water op het dak? Dan is de schade aan inventaris en goederen door die instorting ook gedekt.

Schade die een verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt of schade door slecht onderhoud van het gebouw vergoedt de verzekeraar niet. Ook schade door een aardbeving en milieuschade is niet verzekerd.

Uitgangspunten voor de verzekerde bedragen:
 • nieuwwaarde van uw bedrijfsinventaris;
 • de inkoopwaarde voor uw halffabricaten, verhoogd met de fabricagekosten;
 • de kostprijs voor uw gereed product;
 • de nieuwwaarde van bouwkundige veranderingen of verbeteringen (betimmeringen, verbouwingen, leidingen, installaties) door u aangebracht, aan uw gehuurde gebouw.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Gekozen dekking;
 • Verzekerd bedrag;
 • Hoedanigheid van het bedrijf;
 • Risicoadres.
BEDRIJFSSCHADE
Mocht het ondanks uw preventieve maatregelen toch misgaan en u loop omzet mis terwijl de vaste doorlopen. Dan biedt de bedrijfsschadeverzekering de oplossing. Deze verzekering verzekert de omzetdaling door een op de polis gedekte schade.

Welke risico’s dekt de bedrijfsschadeverzekering?
Bedrijfsschade kan ontstaan door schade aan uw bedrijfspand, uw inventaris of andere bedrijfsmiddelen.  Door brand of een andere gedekte oorzaak worden uw vaste kosten, doorlopen kosten én nettowinst uitgekeerd gedurende vooraf gekozen periode. Bovendien krijgt u alle extra kosten vergoed die u moet maken als u uw bedrijfsactiviteiten op alternatieve wijze laat doorgaan.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Verzekerd bedrag;
 • Hoedanigheid van het bedrijf;
 • Maximale periode van uitkering.

EXTRA KOSTEN
Als u actief bent in de zakelijke dienstverlening en te maken krijgt met schade aan uw bedrijfspand of bedrijfsuitrusting, kunt u uw bedrijfsactiviteiten doorgaans snel hervatten. Wel zijn er extra kosten, voor tijdelijke huur van een andere ruimte, reclame in verband met deze verhuizing of meer reiskosten van uw medewerkers.

Welke risico’s dekt de extra kostenverzekering?
De extra kostenverzekering vergoedt extra kosten om het bedrijf draaiende te houden na een verzekerde gebeurtenis. Dit kan brand- of waterschade zijn, maar bijvoorbeeld ook inbraak of tijdelijke sluiting van het bedrijvenpark waar u gevestigd bent.

Extra kosten zijn bijvoorbeeld:
 • huur van tijdelijke bedrijfsruimte;
 • huur van computers of communicatieapparatuur;
 • kosten om de tijdelijke locatie geschikt te maken;
 • extra reiskosten van personeel
 • mogelijke extra salariskosten en overwerk.
De kosten worden vergoed door de uitkeringstermijn die u bij het afsluiten van de verzekering kiest.

Uw brutowinst is niet verzekerd. Hiervoor kunt u de bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Verzekerd bedrag;
 • Maximale periode van uitkering.
RECONSTRUCTIEKOSTEN
Hebt u brand- of waterschade? Dan is de kans groot dat ook (een deel van) uw bedrijfsadministratie verloren gaat. Als uw administratie verloren gaat, loopt de continuïteit van uw bedrijf gevaar. De reconstructiekostenverzekering dekt de kosten die u maakt om uw administratie weer te herstellen. De verzekering is vooral zinvol voor bedrijven met veel administratieve werkzaamheden.

Welke risico’s dekt de reconstructiekostenverzekering?
Een reconstructieverzekering vergoedt de extra kosten die u moet maken om uw administratie te herstellen tot een vooraf te bepalen verzekerd bedrag en gedurende een afgesproken periode.

Bij reconstructiekosten kunt u denken aan:
 • extra personeelskosten;
 • extra energie- of telefoonkosten;
 • kosten voor vervangende documenten en boeken;
 • huur tijdelijke ruimte voor het herstelwerk.
Het gaat om herstel na een verzekerde gebeurtenis, zoals:
 • brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
 • blikseminslag en inductieschade door onweer;
 • diefstal na inbraak, poging tot inbraak of vandalisme;
 • wateroverlast, storm, hagel en sneeuw;
Bij computers bent u verplicht dagelijks, om de dag of wekelijks reservekopieën te maken op een andere locatie. Hoe vaak u back-ups moet maken, hangt af van de grootte van uw computernetwerk. Hebt u geen reservekopieën, dan is schade niet gedekt.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Verzekerd bedrag;
 • Maximale periode van uitkering;
 • Bedrijfsgrootte.
MACHINEBREUK
Als uw onderneming actief is in een productieomgeving  en een van uw machines valt plotseling uit, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw productie wordt minder of valt zelfs stil. Met de machinebreukverzekering verzekert u zich tegen materiële schade aan uw machines en installaties.

Welke risico’s zijn gedekt onder de machinebreukverzekering?
Een machinebreukverzekering dekt schade aan uw machine(s) als er plotseling een onvoorzien 'onheil' optreedt. Het is een objectverzekering die geldt voor machines die in bedrijf zijn of die bedrijfsklaar staan opgesteld. Ook bij inspectie, reiniging, revisie, reparatie of verplaatsing binnen de omschreven terreinen is de verzekering van kracht.

Met de machinebreukverzekering in combinatie met de machinebreukbedrijfsschadeverzekering bent u daarnaast ook verzekerd voor de financiële schade als gevolg van machinebreuk.

U bepaalt zelf welke machines u verzekert. U kunt uw hele productiestraat verzekeren of enkel de bedrijfskritische machines.
COMPUTER ELECTRONICA
Elektronica is niet meer weg te denken uit het dagelijks (bedrijfs)leven. Uw computersysteem, eventuele toegangscontrole besturingssystemen, tijdsregistratie, inbraak- en telecominstallatie, kopieerapparaten en faxen: het zijn allemaal voorbeelden van onmisbare apparatuur.

Welke risico’s zijn gedekt onder de computer-elektronicaverzekering?
De computer- en elektronicaverzekering vergoedt de kosten van vervanging of reparatie van uw apparatuur en/of software ten gevolge van beschadiging of totaal verlies. Daardoor kunt u de schade snel herstellen of apparatuur snel vervangen. De verzekering geldt voor apparaten die in bedrijf zijn of bedrijfsklaar staan opgesteld.

Onder de dekking van de Computer- en elektronicaverzekering valt:
 • Materiële schade, met de Computer- en elektronicaverzekering beschermt u zich tegen de financiële gevolgen van schade aan en diefstal van computers, telecommunicatieapparatuur en andere elektronica. Voor draagbare apparatuur geldt dat deze ook buiten de deur is verzekerd.
 • Dataschade en softwareschade, extra kosten door data- of softwareverlies die niet het gevolg is van een materiële beschadiging van de apparatuur is mee te verzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reconstructiekosten bij dataverlies als gevolg van hacken of een computervirus. Eventuele kosten die worden gemaakt om bijvoorbeeld verloren data terug te krijgen kunnen worden meeverzekerd.
Schade die wordt vergoed op basis van een onderhoudscontract valt niet onder dekking van deze verzekering. Kosten voor veranderingen en verbeteringen van de apparatuur worden ook niet vergoed.

Bedrijfsschade als gevolg van de (materiële) schade aan de apparatuur kunt u meeverzekeren. Uw verzekering dekt de kosten om de bedrijfsvoering op het oude niveau te brengen na (materiële) schade aan de apparatuur.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
 • Aantal apparaten;
 • Soort software;
 • Welke dekking er gekozen wordt;
 • Het verzekerd bedrag.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud