Het bedrijf - Aansprakelijkheid - Procon assurantiën

Ga naar de inhoud
Uw bedrijf > Het bedrijf
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN
Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw vermogen tegen aanspraken van derden. Indien u aansprakelijk wordt gesteld voor een aan derden toegebrachte materiële en/of lichamelijke schade, kan dit grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Een op uw bedrijf toegespitste aansprakelijkheidsverzekering biedt dan uitkomst.

Welke risico’s dekt de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven?
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt uw bedrijfsaansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken.
Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt. Het maakt niet uit of u zelf de schade veroorzaakt of een medewerker.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
De verzekeraar kijkt onder andere naar:
  • Verzekerde bedragen (minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis);
  • Hoedanigheid;
  • Omzet;
  • Jaarloon;
  • Aantal eigenaren en werknemers.
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn | Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën  |  Postbus 2092  |  2400 CB  |  Alphen aan den Rijn  |  Tel. 0172 - 421 501  |  Fax. 0172 - 243 951  |  WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB | Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Procon assurantiën | Postbus 2092 | 2400 CB
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 421 501 | Fax. 0172 - 243 951 | WFT 12003426
Terug naar de inhoud